ปรากฎการณ์ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง Pause